Toiminta

Joonas kuskaa rekkaa Kuljetusliike Keränen on vuonna 1955 perustettu perheyritys ja edelleen saman suvun omistuksessa. Me Kuljetusliike Keränen Oy:llä toteutamme asiakaslähtöistä kuljetuspalvelua sekä molemmille osapuolille taloudellisesti kannattavaan toimintaa. Tästä syystä toiminnan kannalta on tärkeää, että yrityksellä on jatkuvasti tiedot asiakkaiden tarpeista ja odotuksista sekä pelisäännöt ja ohjausmenetelmät vastata näihin odotuksiin käytännön kuljetuspalvelutoiminnassa mahdollisimman nopeasti ja oikeansuuntaisesti.

Laatu ja toimitusvarmuus on Kuljetusliike Keräsen yksi kilpailutekijöistä. Toiminnan laadun jatkuvalla määrätietoisella kehittämisellä sekä tarkistuksilla voimme saavuttaa ja ylläpitää asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluihimme.

Yrityksen kotimaankuljetuksien lisäksi kuljetukset suuntautuvat myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Ulkomaankuljetukset ovat keskittyneet pääasiassa Eurooppaan EU-alueelle ja siellä voimakkaimmin Saksaan ja Hollantiin.

Henkilökunnan ammatillinen osaaminen on tärkeä laatua lisäävä tekijä kuljetusalalla. Järjestämme henkilökunnallemme koulutusta sekä erikoisosaamiseen tähtäävää koulutusta. Henkilökuntaamme koulutetaan myös asiakkaidemme laatuvaatimusten mukaisesti.
Huolehdimme henkilökunnan hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta.

Kehittämme toimintaamme asiakkaidemme tarpeiden mukaan sekä kehittämällä kalustoa kuljetettavien tuotteiden vaatimusten mukaan. Tavoitteemme on täyttää asiakkaidemme vaatimukset sekä heidän toiveensa.

Yrityksessä on kiinnitetty huomiota ympäristöön mm. uudenaikaisen kaluston hankinnalla ja keskittämällä kaluston huollot asianmukaisesti.


Verkostoitumalla luotettavien ja samanlaisen toiminta-ajatuksien omaavien yrityksien kanssa luomme nopeat yhteydet eri puolelle Suomea ja Eurooppaa.

Kuljetusliikkeen johto sitoutuu asiakkaiden palvelemiseen. Henkilöstölle tiedotetaan asiakkaiden toiveista sekä niissä tapahtuvista muutoksista.

Valitsemalla kumppanikseen Kuljetusliike Keränen Oy:n saatte sitoutuneen ja motivoituneen kuljetustehtävän suorittajan.